top of page

Locatelli

Pietro Antonio Locatelli is een van de bekendste barokcomponisten voor het viool- en basso continuo-repertoire. Hij werd geboren op 3 september 1695 in Bergamo (Italië). Er zijn niet veel feiten bekend over zijn jeugd. Hij studeerde en speelde viool en stond bekend om zijn virtuositeit, hij werd door WJ Wasielieski 'Vater des Modernen Violinvirtuosentum' genoemd. Daarnaast zijn er bepaalde bronnen die beweren dat Locatelli de eerste was die de hogere posities op alle snaren van de viool gebruikte (andere bronnen beweren dat Vivaldi de eerste was). In 1711, toen Locatelli 16 jaar oud was, verhuisde hij voor zijn studies bij Antonio Montanari en Giuseppe Valentini naar Rome. Mogelijk heeft Locatelli ook gestudeerd bij Arcangelo Corelli, die gezien kan worden als een van de grondleggers van de baroksonate voor viool en Basso Continuo.

Locatelli heeft tijdens zijn leven veel gereisd door Europa. In 1729 vestigde hij zich in Amsterdam waar hij zich voornamelijk bezighield met het bewerken van zijn eigen en ander werk van componisten, zoals Corelli, Tartini, Vivaldi, Geminiani, Handel en Scarlatti. Daarnaast is bekend dat Locatelli viool leerde aan amateurs en vioolsnaren verkocht in zijn huis aan de Prinsengracht, een van de beste locaties in Amsterdam. Hij was geliefd bij de rijken en stond bekend om zijn virtuositeit op de viool.

Onder de werken van Locatelli waren concerten, capriccio's, sonates en kamermuziek. Ze hebben de typische Italiaanse barokstijl.

bottom of page